Skip to main content

Συμβουλές – Αποχέτευσης Σύμπαν 210 36 44 444

Εγχειρίδιο Συντήρησης και Προστασίας των δικτύων αποχέτευσης

1. Τι επιπτώσεις έχει η φραγή (βούλωμα) του δικτύου αποχέτευσης;

Κατ΄αρχήν σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό συντήρησης του κτιρίου. Αναστάτωση και τις περισσότερες φορές πανικό στους ενοίκους.Με την φραγή του δικτύου, από τις ρωγμές του ( στα φρεάτια και στις ενώσεις των σωληνώσεων ) ρέουν λύματα τα οποία λιμνάζουν στα θεμέλια του κτιρίου με συνέπεια αφ΄ενός μεν τα επικίνδυνα φαινόμενα καθιζήσεων, αφ΄ετέρου δε τη δημιουργία μόνιμων εστιών μόλυνσης, ιδιαίτερα επικίνδυνων για την υγιεινή των ενοίκων του κτιρίου ( τα υπολείμματα των λυμάτων στο υπόγειο περιβάλλον της πολυκατοικίας αποτελούν πόλο έλξης τόσο για τα ορατά παράσιτα – κατσαρίδες κλπ – όσο και για τα αόρατα μικρόβια, μύκητες τα οποία μέσων των ρωγμών βρίσκουν διέξοδο στο οριζόντιο δίκτυο και από εκεί στην κατακόρυφη στήλη και συνεπώς στα διαμερίσματα μέσο σιφονιών ).Με την απόφραξη επιβαρύνονται οι αγωγοί της αποχέτευσης λόγω της βίαιης επέμβασης στα τοιχώματα και έτσι συντελείται η πρόωρη φθορά τους.Τέλος από την στιγμή που υπήρξε φραγή σε οποιοδήποτε δίκτυο, είναι αποδεδειγμένο στατιστικά με μαθηματική ακρίβεια, ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα υπάρξει, αν δεν ληφθεί άμεσα μέριμνα για συντήρηση και άλλη φραγή, εντονότερης μάλιστα μορφής εντός εξαμήνου.

2. Ποίες προυποθέσεις πρέπει να τηρούνται προκειμένου να επιτύχουμε δίκτυα αποχετεύσεων καθαρά και απαλλαγμένα από προβλήματα;

Πρέπει κατά αρχήν να γίνει προληπτικός γενικός καθαρισμός του δικτύου (οριζοντίου και κατακόρυφου ) με ιδιαίτερη σχολαστικότητα και από ειδικευμένα συνεργεία με τον ανάλογο εξοπλισμό και να προγραμματισθεί άμεσα, σε μηνιαία βάση, η πραγματοποίηση της συντήρησης .Πρέπει να μην ρίπτονται στις λεκάνες των διαμερισμάτων χαρτιά, πανιά είδη προσωπικής υγιεινής κλπ. Πρέπει να μη γίνεται αλόγιστη χρήση απορρυπαντικών και χημικών καθαρισμού.Πρέπει τα καζανάκια να είναι κατάλληλα ρυθμισμένα, ώστε μετά από κάθε χρήση να διοχετεύεται επαρκής ποσότητα νερού, με κατάλληλη πίεση.Τέλος οι περιπτώσεις ύπαρξης ριζών στα δίκτυα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

3. Γιατί μερικές φορές ακόμη και όταν γίνεται επιμελημένα η μηνιαία συντήρηση του οριζόντιου δικτύου αυτο φράζει;

Διότι από τους ενοίκους μη γνωρίζοντας τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν ρίπτονται ογκώδη αντικείμενα, τα οποία φράζουν το δίκτυο.Με την καθημερινή χρήση συσσωρεύονται στην κατακόρυφη στήλη λίπη και απορρυπαντικά, τα οποία με την πάροδο του χρόνου αποκολλούνται και φράζουν ή κάποιο σημείο της κατακόρυφης ή και το οριζόντιο δίκτυο.

4. Πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι η σταδιακή φραγή του κατακόρυφου δικτύου;

Εκτός των δυσοσμιών, που γίνονται συχνά αντιληπτές, με τις αναθυμιάσεις μεταφέρονται μικρόβια ιδιαίτερα επικίνδυνα, όταν δεν λειτουργούν σωστά τα σιφώνια των διαμερισμάτων.Τις περισσότερες φορές η φραγή της κατακόρυφου συνοδεύεται με πλημμυρίσματα στα διαμερίσματα, με συνέπεια σοβαρές οικονομικές ζημιές (έπιπλα, ξύλινα πατώματα, κ.λπ ) αναστάτωση, μετάδοση μικροβίων.

5. Πώς μπορεί να αποφύγει κανείς την φραγή της κατακόρυφου;

Πραγματοποιώντας απαραίτητα ετήσιους προληπτικούς καθαρισμούς (2 φορές ) των τοιχωμάτων των κατακόρυφων σωλήνων, με ειδικά μηχανήματα, κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να μην προκληθούν φθορές ή ζημιές.

6. Πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση καυστικών ουσιών σε περιπτώσεις φραγών σε διαμερίσματα (νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, σιφώνια) ή και στην προληπτική συντήρηση των δικτύων;

Καταρχήν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία οι αναθυμιάσεις (ατμοί ) που απελευθερώνονται κατά την δράση των καυστικών.Είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις εγκαταστάσεις και άκρως επικίνδυνο στην πρόκληση ανεπανόρθωτων φθορών στα δίκτυα των σωληνώσεων, η χρήση ( κάτω από οποιεσδήποτε προυποθέσεις ) καυστικών για απόφραξη ή συντήρηση.

7. Γιατί είναι επιβεβλημένο μετά την απόφραξη και τον καθαρισμό του δικτύου να γίνεται απεντόμωση του περιβάλλονρος χώρου;

Όπως ήδη έχουμε προαναφέρει, η φραγή του δικτύου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση εντόμων, μικροβίων κ.λπ. Καθίσταται πρόδηλη λοιπόν, η αναγκαιότητα ψεκασμού των χώρων στους οποίους διέρρευσαν λύματα.Ανάλογα πρέπει να ληφθούν και όταν πρόκειται για περιστατικά φραγών σε διαμερίσματα ( σιφώνια, λεκάνες, κ.λπ.).