Εγκατάσταση - Τρόπος λειτουργίας συστήματος Θερμιδομέτρησης

Εγκατάσταση - Τρόπος λειτουργίας συστήματος ΘερμιδομέτρησηςΗ εγκατάσταση συστήματος θερμιδομέτρησης σε ένα κτιριο με κεντρική θέρμανση είναι απλή και γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν απαιτείται καμία υδραυλική μετατροπή στο κύκλωμα θέρμανσης των διαμερισμάτων.

Αντικαθίστανται οι απλοί, υφιστάμενοι διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων με νέους οι οποίοι φέρουν θερμοστατική κεφαλή και τοποθετείται κατανεμητής δαπανών επάνω σε κάθε σώμα. Ρυθμίζουμε στις θερμοστατικές κεφαλές την θερμοκρασία που επιθυμούμε σε κάθε χώρο.

Μόλις "αντιληφθεί" η θερμοστατική κεφαλή, ότι η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή, ανοίγει και περνάει το ζεστό νερό στο θερμαντικό σώμα. Ο κατανεμητής μετράει την ενέργεια που καταναλώνεται (θερμιδες Kcal/h) όσο ο διακόπτης του σώματος παραμένει ανοιχτός. Με τις θερμοστατικές κεφαλές, επιτυγχάνουμε έλεγχο θερμοκρασίας σε επίπεδο δωματίου.

Η περιγραφόμενη λειτουργία όμως, συνεπάγεται, ότι ο λέβητας πρέπει να έχει σε ετοιμότητα ζεστό νερό για την στιγμή που θα υπάρξει ζήτηση. Το γεγονός ότι ο λέβητας θα είναι ζεστός, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ζήτηση, σημαίνει ότι θα καταναλώνεται καύσιμο, χωρίς να αποδίδεται θέρμανση σε κάποιο χώρο.

Για να ελαχιστοποιηθεί η άσκοπη λειτουργία του λέβητα, τοποθετείται Ελεγκτής θέρμανσης (αντιστάθμιση). Έτσι, ο λέβητας έχει έτοιμο ζεστό νερό, λαμβάνοντας όμως σαν παράμετρο την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν π.χ. η εξωτερική θερμοκρασία είναι 10C, το νερό που θα ετοιμάσει ο λέβητας θα είναι περίπου 50C. Αν όμως η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 15C, η θερμοκρασία του νερού θα είναι 40C (οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιούνται βάσει των αναγκών που έχουν και επιθυμούν οι συγκάτοικοι).

Ο ελεγκτής θέρμανσης μπορεί και έχει την δυνατότητα να λαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις τόσο χρονικές (διαφορετικές ώρες του 24 ωρου και ημέρες) όσο και θερμοκρασίας νερού λέβητα και συνδυασμούς αυτών των δυο παραμέτρων βάσει των αναγκών που θέτουν οι συγκάτοικοι. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος λειτουργίας εγκατάστασης. Υπάρχει όμως τρόπος, να αποφευχθεί εντελώς η λειτουργία του λέβητα, όταν δεν υπάρχει ζήτηση.

Ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για την αυτονόμηση χώρων αλλά και για την κατανομή δαπανών.

ΘερμιδομέτρησηςΜετρητής Αυτονομίας